Home » Kleur, Toner & Gloss » Kleurverwijderaars

Kleurverwijderaars

Kleurverwijderaars zijn over het algemeen inconsistent. Wij geven geen advies voor het toevoegen van Olaplex aan kleurverwijderaars omdat de werkzaamheid niet in te schatten is. Desondanks hebben wij goede resultaten gezien bij toevoeging van 1,875ml Olaplex No.1.